PanFilozof.pl - Maciej Woźniczka

„Ce­lem życia jest:
w swo­jej małej
jed­nos­tko­wej duszy
od­bić jak najwięcej
kosmosu.”

– Henryk Elzenberg

inne

Recenzje naukowe

 1. Recenzja książki D. Sobczyńskiej pt. „Osobliwości chemii”. [W:] „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1988 zesz. 1, s. 192-196.
 2. Uwagi w sprawie publikacji “Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych”. [W:] „Coniunctio. Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Filozofia, Socjologia”, t. V, 1997, s. 119-122.

Recenzje wydawnicze książek

 1. Recenzja wydawnicza książki: B. Kožuh, Integracja wyników badań w pedagogice, tłum. z j. słoweńskiego A. Kozłowska, Częstochowa 2004.

Prace o charakterze organizacyjnym i informacyjnym

 1. Materiały i Sprawozdania Komitetu Założycielskiego Sekcji Etyki przy Polskim Towarzystwie Filozoficznym. Nr 1, 01.1992 (współredakcja).
 2. Biuletyn Sekcji Etyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Nr 1 Warszawa czerwiec 1992 (współredakcja).
 3. Biuletyn Sekcji Etyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Nr 2 Warszawa luty 1993 (współredakcja).
 4. Biuletyn Sekcji Etyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Nr 3 Warszawa wrzesień 1994 (współredakcja).

Scenariusze i konspekty lekcji

 1. Obrona Sokratesa – pytanie o radykalność sprzeciwu wobec złej tradycji, w: M. Topczewska (red.), Scenariusze lekcji do podręcznika dla I klasy gimnazjum “Świat starożytny”, Warszawa 2000, Wydawnictwo Szkolne PWN, s. 46-47.
 2. Szczęście – dar natury czy rezultat wysiłku, w: M. Topczewska (red.),Scenariusze lekcji do podręcznika dla I klasy gimnazjum “Świat starożytny”, Warszawa 2000, Wydawnictwo Szkolne PWN, s. 48-51.
 3. Konspekt przykładowej lekcji z zagadnień filozoficznych na lekcji chemii:Chemia a filozofia – teoria a praktyka praw naukowych, w: E. Sztombka (red.), Edukacja filozoficzna w szkole ponadgimnazjalnej, Łódź 2004, Wydawnictwo Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, s. 75-80.

Programy opublikowane

 1. Program ścieżki filozoficznej dla przedmiotu chemia: Edukacja filozoficzna na lekcjach chemii w liceum ogólnokształcącym. Propozycje tematów do wyboru dla nauczyciela, w:  E. Sztombka (red.), Edukacja filozoficzna w szkole ponadgimnazjalnej, Łódź 2004, Wydawnictwo Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, s. 19-36.