PanFilozof.pl - Maciej Woźniczka

„Ce­lem życia jest:
w swo­jej małej
jed­nos­tko­wej duszy
od­bić jak najwięcej
kosmosu.”

– Henryk Elzenberg

09 wrzesień 2020

… Kogo zachęcamy do podjęcia studiów filozoficznych?

Czekamy na Was!

Maciej Woźniczka nad Wisłą

Kogo zachęcamy do podjęcia studiów filozoficznych w Częstochowie?

– studentów różnych kierunków;

– nauczycieli (jeśli już mają uprawnienia pedagogiczne, to ukończenie dwuletnich studiów magisterskich daje im prawo do nauczania filozofii i etyki w szkołach; jest to jakiś zamiennik za trzysemestralne studia podyplomowe);

– osoby starsze (mamy dobre doświadczenia w pracy z grupami o różnym składzie wiekowym);

– osoby z regionu częstochowskiego (w obecnej sytuacji znika potrzeba dojazdów na uczelnię, tu: również osoby niepełnosprawne);

– wszystkie osoby zainteresowane rozwojem osobistym, uporządkowaniem wiedzy o sobie samym i otaczającym świecie; te które chciałyby spróbować poszukać profesjonalnych odpowiedzi na najbardziej niepokojące i dręczące pytania…

 

Specjalności do wyboru:

Filozofia I stopień (studia licencjackie), specjalności:

– filozofia teoretyczna

– filozofia nauczycielska: nauczanie filozofii i etyki

– filozofia z komunikacją społeczną

 

Filozofia II stopień (studia magisterskie), specjalności:

– filozofia teoretyczna

– filozofia nauczycielska: nauczanie filozofii i etyki

– filozofia nowych mediów

 

Toki studiów: http://www.whum.ujd.edu.pl/973,Dydaktyka

Plany zajęć z ubiegłych lat: https://zsos.ujd.edu.pl/rozklady_zajec/

07 wrzesień 2020

Zaproszenie na studia magisterskie i licencjackie z filozofii

filozof

Filozof dr hab. prof. UJD Maciej Woźniczka

 

Drodzy Państwo, serdecznie Was zapraszam do podjęcia studiów magisterskich na kierunku FILOZOFIA, prowadzonych przez Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie. Rekrutacja nadal jest otwarta (do 18 września). Na studiach magisterskich mile widziani są także absolwenci niefilozoficznych studiów licencjackich.

 

Na studia możesz się zapisać poprzez stronę uczelni.

Zob. Rekrutacja na studia II stopnia

Zob. Rekrutacja na studia I stopnia

 

Studiowanie niesie wiele korzyści, oto kilka z nich:

 

SATYSFAKCJA: filozofia jest dla nielicznych, dla tych, którzy chcą stanowić elitę intelektualną (tu naprawdę można spotkać się z tym, co jest najwyższe w kulturze, zmierzyć się z najtęższymi umysłami współczesności).

 

SILNY ROZWÓJ OSOBISTY: absolwenci tego kierunku lepiej wiedzą, kim sami są, jaki jest świat, jak stanąć wobec czasem niemałych problemów.

 

CENIONE KOMPETENCJE: wbrew pozorom, bardzo mało bezrobotnych jest po kierunku FILOZOFIA, gdyż wykształca ona ponadstandardowe kompetencje, cenione na rynku pracy (duża zdolność krytycznego myślenia, profesjonalizm w słowie mówionym i pisanym, świetne rozeznanie w problemach współczesnej rzeczywistości).

 

ELASTYCZNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ: zajęcia odbywają się w czasie korzystnym: po południu, 2–3 dni w tygodniu (istnieje możliwość negocjacji planu zajęć).

 

Z chęcią odpowiem na Państwa pytania poprzez Skype (nazwa użytkownika: maciej.wozniczka) lub mailowo: [email protected].

01 kwiecień 2016

Spotkanie z myślą Husserla

Zarząd Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

zaprasza na odczyt pod tytułem:

„Fenomenologia jako proces autokonstytucji podmiotu w jego <<Ur-Sein>>? W stronę nowego odczytu fenomenologii Edmunda Husserla”

który wygłosi:

mgr Monika Adamczyk

(Gastforscher  HusserlArchiv der Universität zu Köln, doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Odczyt odbędzie się 6 kwietnia  (środa) o godzinie 17.00 w sali nr 1.13 przy ul. Zbierskiego 2/4

 

Serdecznie zapraszamy

(wstęp wolny)

02 marzec 2016

Spotkanie z filozofem z Poznania

16 marca (środa) o godz. 16:30, w budynku Akademii im. J. Długosza w Częstochowie przy ulicy Zbierskiego 2/4, prof. Andrzej Przyłębski (UAM) wygłosi referat pt. „Wkład Wilhelma Diltheya do hermeneutyki filozoficznej”. Posiedzenie odbędzie się w ramach spotkań Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Oddział w Częstochowie.

11 grudzień 2015

Zebranie Zakładu Filozofii

Zapraszam na otwarte zebranie Zakładu Filozofii, które odbędzie się w środę, 16. grudnia 2015 r., o godz. 11:30, w sali nr 0.13 budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 2/4, na którym dr Sebastian Gałecki wygłosi referat pt. „Czy(m) jest filozofia chrześcijańska?”.

11 grudzień 2015

Pan filozof.

Nazywam się Maciej Woźniczka i jestem akademickim nauczycielem filozofii. Moimi zainteresowaniami badawczymi są: teoria i metodologia filozofii, filozofia edukacji i dydaktyka filozofii oraz filozofia nauk przyrodniczych. Staram się krzewić i popularyzować ideę powszechnego kształcenia filozoficznego. Jestem niepoprawnym optymistą wierzącym w sens myślenia i wartość rozumienia rzeczywistości. Moim hobby jest żeglarstwo (jestem sternikiem jachtowym) i turystyka górska. Więcej informacji o mnie znajdziesz na stronie „kim jestem?”.

11 grudzień 2015

Zaproszenie