PanFilozof.pl - Maciej Woźniczka

„Ce­lem życia jest:
w swo­jej małej
jed­nos­tko­wej duszy
od­bić jak najwięcej
kosmosu.”

– Henryk Elzenberg

01 kwiecień 2016

Spotkanie z myślą Husserla

Zarząd Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

zaprasza na odczyt pod tytułem:

„Fenomenologia jako proces autokonstytucji podmiotu w jego <<Ur-Sein>>? W stronę nowego odczytu fenomenologii Edmunda Husserla”

który wygłosi:

mgr Monika Adamczyk

(Gastforscher  HusserlArchiv der Universität zu Köln, doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Odczyt odbędzie się 6 kwietnia  (środa) o godzinie 17.00 w sali nr 1.13 przy ul. Zbierskiego 2/4

 

Serdecznie zapraszamy

(wstęp wolny)