PanFilozof.pl - Maciej Woźniczka

„Ce­lem życia jest:
w swo­jej małej
jed­nos­tko­wej duszy
od­bić jak najwięcej
kosmosu.”

– Henryk Elzenberg

przepraszamy

Wybrana strona nie istnieje lub nie odnaleziono żadnych wpisów zgodnych z wybranymi kryteriami.