PanFilozof.pl - Maciej Woźniczka

„Ce­lem życia jest:
w swo­jej małej
jed­nos­tko­wej duszy
od­bić jak najwięcej
kosmosu.”

– Henryk Elzenberg

11 grudzień 2015

Pan filozof.

Nazywam się Maciej Woźniczka i jestem akademickim nauczycielem filozofii. Moimi zainteresowaniami badawczymi są: teoria i metodologia filozofii, filozofia edukacji i dydaktyka filozofii oraz filozofia nauk przyrodniczych. Staram się krzewić i popularyzować ideę powszechnego kształcenia filozoficznego. Jestem niepoprawnym optymistą wierzącym w sens myślenia i wartość rozumienia rzeczywistości. Moim hobby jest żeglarstwo (jestem sternikiem jachtowym) i turystyka górska. Więcej informacji o mnie znajdziesz na stronie „kim jestem?”.

11 grudzień 2015

Zaproszenie