PanFilozof.pl - Maciej Woźniczka

„Ce­lem życia jest:
w swo­jej małej
jed­nos­tko­wej duszy
od­bić jak najwięcej
kosmosu.”

– Henryk Elzenberg

02 marzec 2016

Spotkanie z filozofem z Poznania

16 marca (środa) o godz. 16:30, w budynku Akademii im. J. Długosza w Częstochowie przy ulicy Zbierskiego 2/4, prof. Andrzej Przyłębski (UAM) wygłosi referat pt. „Wkład Wilhelma Diltheya do hermeneutyki filozoficznej”. Posiedzenie odbędzie się w ramach spotkań Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Oddział w Częstochowie.