PanFilozof.pl - Maciej Woźniczka

„Ce­lem życia jest:
w swo­jej małej
jed­nos­tko­wej duszy
od­bić jak najwięcej
kosmosu.”

– Henryk Elzenberg

11 Grudzień 2015

Zebranie Zakładu Filozofii

Zapraszam na otwarte zebranie Zakładu Filozofii, które odbędzie się w środę, 16. grudnia 2015 r., o godz. 11:30, w sali nr 0.13 budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 2/4, na którym dr Sebastian Gałecki wygłosi referat pt. „Czy(m) jest filozofia chrześcijańska?”.