PanFilozof.pl - Maciej Woźniczka

„Ce­lem życia jest:
w swo­jej małej
jed­nos­tko­wej duszy
od­bić jak najwięcej
kosmosu.”

– Henryk Elzenberg

07 wrzesień 2020

Zaproszenie na studia magisterskie i licencjackie z filozofii

filozof

Filozof dr hab. prof. UJD Maciej Woźniczka

 

Drodzy Państwo, serdecznie Was zapraszam do podjęcia studiów magisterskich na kierunku FILOZOFIA, prowadzonych przez Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie. Rekrutacja nadal jest otwarta (do 18 września). Na studiach magisterskich mile widziani są także absolwenci niefilozoficznych studiów licencjackich.

 

Na studia możesz się zapisać poprzez stronę uczelni.

Zob. Rekrutacja na studia II stopnia

Zob. Rekrutacja na studia I stopnia

 

Studiowanie niesie wiele korzyści, oto kilka z nich:

 

SATYSFAKCJA: filozofia jest dla nielicznych, dla tych, którzy chcą stanowić elitę intelektualną (tu naprawdę można spotkać się z tym, co jest najwyższe w kulturze, zmierzyć się z najtęższymi umysłami współczesności).

 

SILNY ROZWÓJ OSOBISTY: absolwenci tego kierunku lepiej wiedzą, kim sami są, jaki jest świat, jak stanąć wobec czasem niemałych problemów.

 

CENIONE KOMPETENCJE: wbrew pozorom, bardzo mało bezrobotnych jest po kierunku FILOZOFIA, gdyż wykształca ona ponadstandardowe kompetencje, cenione na rynku pracy (duża zdolność krytycznego myślenia, profesjonalizm w słowie mówionym i pisanym, świetne rozeznanie w problemach współczesnej rzeczywistości).

 

ELASTYCZNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ: zajęcia odbywają się w czasie korzystnym: po południu, 2–3 dni w tygodniu (istnieje możliwość negocjacji planu zajęć).

 

Z chęcią odpowiem na Państwa pytania poprzez Skype (nazwa użytkownika: maciej.wozniczka) lub mailowo: [email protected].