PanFilozof.pl - Maciej Woźniczka

„Ce­lem życia jest:
w swo­jej małej
jed­nos­tko­wej duszy
od­bić jak najwięcej
kosmosu.”

– Henryk Elzenberg

01 kwiecień 2016

Spotkanie z myślą Husserla

Zarząd Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

zaprasza na odczyt pod tytułem:

„Fenomenologia jako proces autokonstytucji podmiotu w jego <<Ur-Sein>>? W stronę nowego odczytu fenomenologii Edmunda Husserla”

który wygłosi:

mgr Monika Adamczyk

(Gastforscher  HusserlArchiv der Universität zu Köln, doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Odczyt odbędzie się 6 kwietnia  (środa) o godzinie 17.00 w sali nr 1.13 przy ul. Zbierskiego 2/4

 

Serdecznie zapraszamy

(wstęp wolny)

02 marzec 2016

Spotkanie z filozofem z Poznania

16 marca (środa) o godz. 16:30, w budynku Akademii im. J. Długosza w Częstochowie przy ulicy Zbierskiego 2/4, prof. Andrzej Przyłębski (UAM) wygłosi referat pt. „Wkład Wilhelma Diltheya do hermeneutyki filozoficznej”. Posiedzenie odbędzie się w ramach spotkań Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Oddział w Częstochowie.

11 grudzień 2015

Zebranie Zakładu Filozofii

Zapraszam na otwarte zebranie Zakładu Filozofii, które odbędzie się w środę, 16. grudnia 2015 r., o godz. 11:30, w sali nr 0.13 budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 2/4, na którym dr Sebastian Gałecki wygłosi referat pt. „Czy(m) jest filozofia chrześcijańska?”.

11 grudzień 2015

Pan filozof.

Nazywam się Maciej Woźniczka i jestem akademickim nauczycielem filozofii. Moimi zainteresowaniami badawczymi są: teoria i metodologia filozofii, filozofia edukacji i dydaktyka filozofii oraz filozofia nauk przyrodniczych. Staram się krzewić i popularyzować ideę powszechnego kształcenia filozoficznego. Jestem niepoprawnym optymistą wierzącym w sens myślenia i wartość rozumienia rzeczywistości. Moim hobby jest żeglarstwo (jestem sternikiem jachtowym) i turystyka górska. Więcej informacji o mnie znajdziesz na stronie „kim jestem?”.

11 grudzień 2015

Zaproszenie